จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

   

   
                         
 

ชั้น

จำนวนนักเรียน


ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล 1/1
12
11
23

ชั้นอนุบาล  1/2

9 12 21
ชั้นอนุบาล  2/1
12 9 21

ชั้นอนุบาล  2/2

11 9 20

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1

11 13 24
ั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
11 11 22

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

6 11 17

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

10 8 18

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

7
12
19

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

12
7
19
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 18
18
36

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

14
13
27
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
15
14
29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

15
16
31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

9
5
14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

5
8
13

รวมทั้งสิ้น

177
177
354
 
     

 

     
   

กลับหน้าแรก