การไปทำบุญในวันพระ

 
 

 

 

การพานักเรียนไปทำบุญในวันพระที่วัดเกตุสโมสรตั้งแต่ชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 

 
 

หน้าแรก